IAP is een interdisciplinaire kunstvorm die de disciplines beeldende kunst, theater en (low-tech) media met elkaar combineert. Korte live voorstellingen worden met een minicamera, beeldmateriaal, simpele attributen, geluidseffecten en projectie op een groot scherm uitgevoerd waarbij door een commentaarstem levensechte dilemma’s worden voorgelegd aan het publiek. Het publiek voert telkens een korte discussie om tot gezamenlijke keuzes te komen, die vervolgens de verhaallijn beïnvloeden. De techniek van de performance is complex door de combinatie van vooraf geprepareerd beeld- en geluidsmateriaal, en de live interactie met het publiek. Er zijn meerdere scenario’s voorbereid en iedere voorstelling kan weer anders verlopen door de verschillende beslissingen die genomen kunnen worden.

Diane Carp, theatermaker en dramadocent, en Judith Zwaan, beeldend kunstenaar en docent beeldende vorming, ontwikkelden naar aanleiding van hun voorstelling verschillende projecten voor het onderwijs. Meer informatie over de mogelijkheden van hun manier van werken vind je onder de tab ‘over IAP’ . Voor het voortgezet onderwijs ontwikkelden zij projecten die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Voor het primair onderwijs ontwikkelden zij een vakoverstijgend project over een geschiedenisonderwerp. Meer informatie over deze projecten vind je onder de tab ‘projecten’.